Adatvédelmi irányelvek

Az Apropont.hu weboldal (továbbiakban: Apropont Hirdetési Portál ) tulajdonosa, üzemeltetője jelen nyilatkozatával tájékoztatja az Apropont Hirdetési Portál látogatóit és regisztrált felhasználóit (továbbiakban Felhasználó) az Apropont Hirdetési Portál adatkezelési gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről és a felhasználók jogorvoslati lehetőségeiről.

Érintett felek: Adatkezelő és a Felhasználó

Az adatok kezelője (567 Services, info(kukac)567.hu), valamint az általa írásban megbízott, a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatot, a Felhasználási Feltételeket illetve a hatályos jogszabályokat elfogadó és betartó személy(ek) (továbbiakban: Adatkezelő). Az Adatkezelő mindenkor szem előtt tartja a személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjogot, mely szerint mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról.

Felhasználó: az Apropont Hirdetési Portálra érkező bármely látogató, regisztrált és nem regisztrált felhasználó, legyen akár természetes, vagy jogi személy.
Felhasználó az Apropont Hirdetési Portál használatával, a szolgáltatások igénybevételével, a regisztráció kitöltésével nyilatkozik arról, hogy az Adatvdelmi Nyilatkozatot és az ahhoz szorosan kapcsolódó Felhasználási Feltételeket megértette, mindennemű befolyástól mentesen elfogadja és a benne foglaltakat önmagára nézve kötelező érvényűnek tekinti.

Kezelt adatok

Az Apropont Hirdetési Portál megtekintése során a technikai működés sajátosságai miatt automatikusan rögzítésre kerül a Felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, a Felhasználó IP címe, illetve egyes esetekben - a felhasználó számítógépének beállításától függően - a böngésző és az operációs rendszer adatai, valamint a belépő és a kilépő oldal URL-je. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generálhat. Az Adatkezelő ezeket az adatokat nem kapcsolja össze más személyes adatokkal, azokat kizárólag látogatottsági statisztikák elkészítésére használja.

A szolgáltatások igénybevételéhez az adatkezelő háromszintű jogosultsági kört alakított ki:
 
    Az Apropont Hirdetési Portált bárki látogathatja anélkül, hogy a technikailag automatikus adatkezelésen túl bármilyen személyes adatokat kellene megadnia.
    A második szintű jogosultság megszerzését az Adatkezelő regisztrációhoz köti. A regisztrált felhasználók jogosultak az Apropont Hirdetési Portálon hirdetések feladására, kezelésére, az ezzel kapcsolatos tartalmak feltöltésére. A regisztráció során kötelező megadni a Felhasználó valódi nevét, e-mail címét és egy jelszót. Emellett Adatkezelő a Felhasználó által a regisztráció illetve a hirdetés feladás során használt IP címet eltárolhatja. A kötelezően megadandó személyes adatok az Apropont Hirdetési Portál szolgáltatásainak igénybevétele során a többi felhasználó számára csak akkor válnak megismerhetővé, ha ehhez a Felhasználó az Apropont Hirdetési Portál felületén hozzájárul. A Felhasználó számára lehetőség lehet egyéb, opcionális adatok (például de nem kizárólagosan: cím, telefonszám, nem, érdeklődési kör, stb.) megadására is. Ezen opcionális adatok megadása önkéntes, és szintén nem válnak egyetlen más felhasználó számára sem láthatóvá; azokat az Adatkezelő kizárólag összesített és feldolgozott formában hasznosítja, szolgáltatásai minőségének javítása érdekében, valamint statisztikai célokra. az Apropont Hirdetési Portál egyik funkciójaként a regisztrált Felhasználónak lehetősége van egy adott hirdetésnek avagy magának az Apropont Hirdetési Portálnak az ajánlására egy, a Felhasználó számára ismerős, harmadik személy(ek) részére. Ez utóbbi esetben a hirdetést/weboldalt ajánló az adott ajánlás rendszeren keresztül történő elküldésekor (e-mail) meg kell, hogy adja a számára ismerősként megjelölt harmadik személy nevét és e-mail címét, valamint a saját nevét és e-mail címét.
    A harmadik szintű jogosultság az Adatkezelő és a Felhasználó között létrejött egyedi megállapodás/szerződés esetében jön létre. Ennek során a Felhasználó (a nagyobb mennyiségű hirdetés feladása érdekében) egy hozzáférést kap az Apropont Hirdetési Portál erre célra kialakított adminisztrációs felületéhez, melynek segítségével adhatja fel, illetve kezelheti hirdetéseit. Ezen megállapodás/szerződés összhangban van az Apropont Hirdetési Portál mindenkori Felhasználási feltételeivel és Adatvédelmi nyilatkozatával. Felhasználó külön megállapodás/szerződés megléte esetén is köteles betartani jelen Felhasználási feltételeket ill. Adatvédelmi nyilatkozatot. Kérdéses esetben a két fél között létrejött szerződés/megállapodás az irányadó.
 
Az adatkezelés célja

A látogatás időpontjai, az IP cím, a belépő- és kilépő oldal URL-je, valamint a böngésző és operációs rendszer adatainak felvétele és tárolása a rendszer működési sajátosságainak megfelelően automatikus. Ezekből az adatokból az Adatkezelő statisztikai adatokat generálhat.
az Apropont Hirdetési Portálon való regisztráció során az Adatkezelő kezelésébe adott személyes adatok kezelésének célja az Apropont Hirdetési Portál szolgáltatásainak igénybevételét, javítását szolgálja, valamint a szolgáltatás biztosítása érdekében az Adatkezelő és a Felhasználó közötti kommunikációt biztosítja. Ezen adatok összesített, statisztikai célú felhasználására is sor kerül. Az opcionálisan megadandó adatok szintén kizárólag statisztikai célokat szolgálnak.

Az adatkezelés időtartama

A session ID-k a munkamenet végeztével érvényüket vesztik. az Apropont Hirdetési Portál bizonyos szolgáltatásai egyedi azonosítót, úgynevezett cookie-t helyezhetnek el a Felhasználó számítógépén. Ezen kisméretű fájlok a Felhasználó azonosítását és az Apropont Hirdetési Portál könnyebb személyre szabhatóságát szolgálják. Ezen programok Felhasználó számítógépében kárt nem okoznak. Amennyiben Felhasználó a számítógépén tiltja a cookie-fogadást, az Apropont Hirdetési Portál szolgáltatásainak igénybevételét akadályozhatja, emellett előfordulhat, hogy bizonyos funkciók, vagy oldalak nem tökéletesen jelennek meg, vagy nem használhatóak megfelelően.
A regisztráció során megadott személyes és opcionális adatok törlését a Felhasználó bármikor kérheti - ide nem értve a VI. ("Hirdetésekre vonatkozó tájkékoztatás") pontban foglalt személyes és egyéb adatokat - valamint az Adatkezelő maga is törölheti akkor, ha a szolgáltatás megszűnik, vagy ha a szolgáltatás igénybevételét megtiltja (lásd Felhasználási Feltételek).

Általános adatvédelmi tudnivalók

Az Apropont Hirdetési Portál használatával, a szolgáltatások igénybevételével, a regisztráció kitöltésével Felhasználó hozzájárul, hogy az Adatkezelő a személyes adatait kezelje, és azokat statisztikai, közvetlen üzletszerzési és piackutatási célból, valamint szolgáltatásai minőségének javítása céljából felhasználhassa. A személyes adatok kezelése a Felhasználó önkéntes hozzájárulásával, a jelen tájékoztatás ismeretében történik.
Felhasználó a regisztráció során a saját személyes adatait köteles megadni. Felhasználó emellett felelős azért, hogy az általa megadott adatok a valóságnak teljes mértékben megfeleljenek, és ne legyenek félreérthetőek, vagy többféleképpen értelmezhetőek.
Amennyiben Felhasználó regisztrációkor nem a pontos saját adatait (például de nem kizárólagosan: nem létező személy, avagy harmadik fél adatait) adja meg, akkor Adatkezelő jogosult a Felhasználó regisztrációjának korlátozására, törlésére, és/vagy Felhasználóval szembeni kártérítésre.

Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az általa a regisztrációkor megadott neve, e-mail címe, valamint a rendszer által generált azonosítója a Felhasználó által a rendszeren keresztül küldött elektronikus levelek fejlécében megtalálhatóak legyenek.

Felhasználó az Apropont Hirdetési Portálon történő regisztrációval elfogadja és hozzájárul ahhoz, hogy Adatkezelő a Felhasználó számára reklámot tartalmazó levelet (hírlevelet) küldjön. A hírlevélről történő leíratkozás háromféle módon lehetséges: vagy az "Adataim módosítása" menüben található "Kérek ingyenes hírlevelet" jelölőnégyzet megfelelő megjelölésével; vagy a kapott hírlevél alján lévő linkre történő kattintással (a levél alján lévő E-mail címre történő levélküldéssel); vagy pedig közvetlen kapcsolatfelvétellel az Adatkezelő felé a "Kapcsolat" menüpontban található elérhetőségek valamelyikén.

Felhasználó elfogadja és hozzájárul ahhoz, hogy Adatkezelő a Felhasználó által az Apropont Hirdetési Portál felületére feltöltött hirdetéseket és az általa a regisztráció során megadott személyes adatokat további partneroldalakon (domaineken) is - a jelen Adatvédelmi nyilatkozatnak illetve a Felhasználási feltételeknek megfelelően - megjelenítse, illetve kezelje.

Amennyiben az Apropont Hirdetési Portál tulajdoni joga megváltozik, úgy Felhasználó elfogadja és hozzájárul ahhoz, hogy az általa regisztrációkor megadott személyes adatokat, illetve az általa feladott hirdetéseket az Apropont Hirdetési Portál új tulajdonosa a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint tovább kezelje. Egyben Felhasználó elfogadja és hozzájárul ahhoz, hogy a tulajdonos személyének változásáról ezen Adatvédelmi nyilatkozatban, illetőleg az ahhoz szorosan kapcsolódó Felhasználási feltételekben kap tájékoztatást.

Felhasználó az Apropont Hirdetési Portálra feltöltött tartalmat, illetve azok egyes részeit kizárólag saját felhasználás céljából kezelheti. Felhasználó nem jogosult ezen tartalmak bármilyen eszközzel és/vagy formában történő terjesztésére, tárolására (például, de nem kizárólagosan: adatbázisokban), átvételére, fénymásolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára és bárminemű egyéb, az Apropont Hirdetési Portál által nyújtott szolgáltatások igénybevételén túlmutató felhasználásra. Az Adatkezelő ezzel kapcsolatban minden jogot magának tart fenn.

Az Apropont Hirdetési Portálra feltöltött apróhirdetések tartalmát és a feltöltött képeket, beágyazott (embeddelt) videókat a Adatkezelő teljes körűen nem ellenőrzi, így ezekért semminemű felelősséget nem vállal. Amennyiben adatkezelőnek tudomására jut, hogy valamely Felhasználó által az Apropont Hirdetési Portálra feltöltött/beágyazott apróhirdetés(ek) vagy kép(ek)/videó(k) harmadik fél (felek) személyiségi vagy szerzői jogait sértik, úgy ezeket onnan eltávolítja.
Felhasználó hozzájárul, hogy az Apropont Hirdetési Portálra feltöltött apróhirdetések tartalmát és a képeket az Adatkezelő nyomtatott vagy egyéb on-line kiadványokban felhasználhatja.
 
Hirdetésekre vonatkozó tájkékoztatás

Felhívjuk Felhasználó figyelmét, hogy a Felhasználó hirdetéseiben feltöltött publikus tartalom (hirdetés címe, hirdetés leírása, hirdetéshez csatolt képek, stb.) esetében (különösképpen, ha az tartalmaz személyes adatot), a Felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy az általa közzétett személyes vagy egyéb adatait mások kezeljék (rögzítsék, használják, újra nyilvánosságra hozzák, stb.) A hirdetésekben közöltek alapján mások a Felhasználó személyét érintő - nem feltétlenül valós -, esetleg politikai véleményét tükröző, világnézetére, származására, stb. vonatkozó következtetéseket vonhatnak le. A hirdető által a közétett adatai további kezelésének jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII. törvény 6.§ (7) bekezdésben meghatározott vélelem, amely szerint az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni a közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatalra általa átadott adatok tekintetében. Adatkezelő a hirdetésekben publikusan megjelenő tartalmat nyilvános közszereplésnek tekinti, ezért ezeket korlátlan ideig nyilvánosan hozzáférhetővé teheti, nem köteles eltávolítani, anonimizálni vagy törölni. Mindezek mellett a hirdetésekben megjelenő publikus tartalmat Felhasználó bármikor módosíthatja, avagy törölheti. A Felhasználó által törölt hirdetéseket Adatkezelő a felhasználói törlést követően a továbbiakban nem teszi közzé, ugyanakkor technikai okokból és esetleges hatósági megkeresésnek való megfelelés céljából további maximum 6 hónapig megőrizheti.

Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

    A felhasználók által megadott személyes adatokhoz, valamint a technikai működés miatt automatikusan megismert adatokhoz kizárólag az Adatkezelő és az általa írásban megbízott - a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatot, a Felhasználási Feltételeket és a mindenkori hatályos jogszabályokat elfogadó és betartó - személyek, valamint az Apropont Hirdetési Portál hosztolását végző tárhely szolgáltató erre kijelölt alkalmazottai férhetnek hozzá.
    Felhasználó engedélye nélkül Felhasználó személyes adatait az Adatkezelő harmadik fél számára nem adja ki, kivéve a törvényben előírt kötelezés és a hatósági eljárás eseteit. Az Adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, szükség esetén kikéri az adatvédelmi biztos véleményét.
    Az Apropont Hirdetési Portál felületén a Felhasználó által megadott adatok közül a feltöltött hirdetés pubikus tartalma (hirdetés címe, hirdetés leírása, hirdetéshez csatolt képek, hirdetés helye, stb.) nyilvános. Minden egyéb, a Felhasználó által megadott adatok nem nyilvánosak, és harmadik személy által nem hozzáférhetőek. Kivétetlt képez ez alól az az eset, amikor a Felhasználó az Apropont Hirdetési Portál felületén hozzájárul más személyes adatai (pl.: telefonszám, e-mail cím, név, stb.) közzétételére.
    A jelszó elvesztése, elfelejtése esetén a Felhasználó kérésére a rendszer újra kiküldi a Felhasználó jelszavát Felhasználó e-mail címére, amennyiben az új jelszó kérésekor a Felhasználó a regisztráció során megadott e-mail címet megadja.
    Adatkezelő az Apropont Hirdetési Portál szolgáltatásainak javításához igénybe veheti a Google, mint külső szállító szolgáltatásait. A Google cookie-kat (DARTS cookie) használhat az Apropont Hirdetési Portálon történő hirdetések megjelenítése során, amely lehetővé teszi, hogy a felhasználók számára jobban testreszabott hirdetéseket tudjon megjeleníteni. A Felhasználó ezen DARTS cookie-k használatát kikapcsolhatja. Ezen adatvédelmi szabályokról és tudnivalókról bővebben itt tájékozódhat:
http://www.google.com/policies/technologies/ads/
    
Felhasználó jogai az adatkezeléssel kapcsolatban

Személyes adataik kezeléséről minden Felhasználó tájékoztatást kérhet. Az Adatkezelő kérésre 30 napon belül írásban tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az iroda(kukac)aprohirdetes.biz e-mail címen kérheti bárki, érintettsége igazolásával és levelezési címének megadásával.
Felhasználó a saját adatait, hirdetéseinek tartalmát bármikor módosíthatja, avagy törölheti. A Felhasználó tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ennek keretében kérheti személyes adatainak helyesbítését és törlését is az iroda(kukac)aprohirdetes.biz e-mail címen.

Adatbiztonsági intézkedések

Az adatok tárolása az Apropont Hirdetési Portál bérelt szerverén és tárhelyén történik. A szerver tulajdonosa az általa őrzött személyes adatokat a tőle elvárható gondossággal és módszerrel védi attól, hogy azok részben vagy egészben illetéktelen kezekbe kerüljenek, gondoskodik az adatok biztonságáról, és megakadályozza azok jogosulatlan felhasználását.
Emellett Adatkezelő törekszik arra, hogy az oldal technikai szempontból minél biztonságosabban működjön. Ennek ellenére – az Internet sajátosságaiból kifolyólag, valamint mivel az Apropont Hirdetési Portál a fentebb említett módon egy tőle független szolgáltató tárhelyén és szerverén fut – az oldalon közzétett adatok biztonságát – részben rajta kívülálló okok miatt – az Adatkezelő nem tudja teljes mértékben garantálni. Ezért Adatkezelő felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy kizárólag olyan információkat tegyen közzé, melynek bármilyen, az Adatkezelőn kívülálló okból (például de nem kizárólagosan bűncselekmény) történő kikerülése nem okoz neki sem anyagi, sem másféle kárt, ugyanis Adatkezelő ilyen esetben semminemű felelősséget nem vállal a kikerült adatokért.

Jogérvényesítési lehetőségek

Ha a Felhasználó úgy érzi, hogy az Adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, akkor kérjük, vegye fel az Adatkezelővel a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk. Felhasználónak emellett lehetősége van, hogy jogorvoslati igényét bíróság előtt is érvényesítse, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. Erre, valamint az Adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII. törvény, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvény tartalmazza.
A személyes adatok védelmére vonatkozó további kérdése van, akkor azt az iroda(kukac)aprohirdetes.biz e-mail címre jutassa el.

Adatkezelő kikötése

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az Adatvédelmi Nyilatkozatát megváltoztassa. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok jelen tájékoztatóban meghatározott céltól eltérő kezelését, kivéve a törvényi előírás avagy a hatósági intézkedés esetét. Az erre vonatkozó tájékoztatást az Adatkezelő legalább öt nappal előre közzéteszi weboldalán. Amennyiben a Felhasználó ezt követően a szolgáltatást igénybe veszi, ezzel az új feltételeket magára nézve kötelezőnek ismeri el.
 
Az Apropont Hirdetési Portál minden eleme szerzői jogvédelem alatt áll!
Ezen jog megsértése minden esetben kártérítési eljárást, illetve büntetőjogi feljelentést von maga után!

Share
Search blog